CENTRUM ORTOPEDII I REHABILITACJI

LECZENIE BÓLU KRĘGOSŁUPA

mgr Maciej Hofman

Profesjonalne konsultacje bólu kręgosłupa !

Zapraszamy !

Prądy diadynamiczne (DD) – zwane inaczej prądami Bernarda, powstają w wyniku prostowania prądu sinusoidalnego zmiennego o częstotliwości 50 Hz. Prądy diadynamiczne działają przeciwbólowo i przekrwiennie, stosowane są najczęściej w zespołach bólowych i nerwobólach.

Bernard opisał sześć rodzajów prądu, w których wyróżnić można dwie składowe: prąd sinusoidalny zmienny i prąd stały:

 • prąd DF – powstaje w wyniku nałożenia na jedno połówkowo wyprostowany prąd sinusoidalnie zmienny o częstotliwości 50 Hz i drugiego takiego samego, przesuniętego w fazie o 180°. W efekcie tego uzyskuje się prąd impulsowy o częstotliwości 100 Hz i czasie trwania impulsu ok. 10ms.
 • prąd MF – jest to jedno połówkowo wyprostowany prąd sinusoidalnie zmienny o częstotliwości 50 H, czasie trwania impulsów i przerwy między impulsami ok. 10 ms.
 • prąd CP – prąd ten powstaje w wyniku okresowej zmiany prądów DF i MF, które płyną na przemian w czasie 1s.
 • prąd LP – powstaje w wyniku nałożenia na prąd MF analogicznego prądu modulowanego w amplitudzie i przesuniętego w fazie o 180° . Czas trwania całego okresu modulacji wraz z przerwą wynosi ok. 10 s, a przerwy 6s.
 • prąd RS – jest to przerywany prąd MF o czasie przepływu prądu i przerwy równym 1s.

Prądy diadynamiczne stosowane są w:

 • zespołach bólowych w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów
 • nerwobólach
 • zespołach naczyniowych
 • zapaleniach okołostawowych porażeniach obwodowych nerwu twarzowego
 • półpaśca
 • odmrozinach
 • obrzękach na tle zaburzeń odżywczych zanikach mięśniowych z nieczynności

Przeciwwskazania:

 • ropne stany zapalne skóry i tkanek miękkich
 • wypryski
 • stany gorączkowe

Uwaga ! Prądów diadynamicznych nie wolno stosować na okolicę serca i kończyn górnych u osób z wszczepionym rozrusznikiem serca !

Copyright mgr Maciej Hofman 2011 ©. All rights reserved

Web design by: JARTOM IT