CENTRUM ORTOPEDII I REHABILITACJI

LECZENIE BÓLU KRĘGOSŁUPA

mgr Maciej Hofman

Profesjonalne konsultacje bólu kręgosłupa !

Zapraszamy !

Jontoforeza - (terapia jonowa, jonoforeza) metoda lecznicza, forma elektroterapii polegająca na wprowadzeniu cząstek obdarzonych ładunkiem elektrycznym do organizmu przez skórę.

Jonoforeza polega na wprowadzaniu do organizmu za pomocą prądu stałego związków chemicznych w celach terapeutycznych. Pod wpływem działania prądu cząsteczki rozpadają się na jony i gromadzą pod powierzchnią skóry zależnie od polaryzacji elektrody. Po przeniknięciu do organizmu jony łączą się z jonami i rodnikami niesionymi z prądem krwi i dzięki temu powstają związki o działaniu leczniczym. Efekt zabiegu zależy od wprowadzanego lekarstwa i charakteru choroby.

Jonoforeza stosowana jest w leczeniu:

 • blizn
 • przykurczy bliznowatych
 • obwodowych zaburzeń naczynioruchowych
 • w zespole Sudecka
 • utrudnionych zrostów kości
 • trudno gojących się owrzodzeń
 • nerwobólach
 • zespołach rwy kulszowej
 • bólach głowy
 • dychawicy oskrzelowej
 • przewlekłych stanach zapalnych stawów
 • zapaleniach okołostawowych bakteryjne zapalenia skóry i tkanek miękkich
 • zaburzenia w ukrwieniu nerwu wzrokowego i siatkówki
 • zaburzenia ukrwienia obwodowego

Przeciwwskazania – ropne stany zapalne skóry i tkanek miękkich, wypryski, stany gorączkowe, jonoforezy nie wolno stosować na okolicę serca i kończyn górnych u osób z wszczepionym rozrusznikiem serca.

Polaryzacja jonów – podstawową zasadą rządzącą transferem jonów jest prawo zgodnie z którym ładunki o tym samym znaku odpychają się, a ładunki o znaku przeciwnym – przyciągają. Jony, które są cząsteczkami naładowanymi dodatnio lub ujemnie, przenikają przez skórę wtedy, gdy są odpychane przez powierzchnię elektrody znajdującej się na skórze.

Copyright mgr Maciej Hofman 2011 ©. All rights reserved

Web design by: JARTOM IT