CENTRUM ORTOPEDII I REHABILITACJI

LECZENIE BÓLU KRĘGOSŁUPA

mgr Maciej Hofman

Profesjonalne konsultacje bólu kręgosłupa !

Zapraszamy !

Szyna do ćwiczeń biernych FISIOTEK 2000 to:

 • Nowoczesna koncepcja usprawniania pacjentów pozostających w łóżku.
 • Indywidualny dobór wszystkich parametrów sesji ćwiczeniowej w zależności od wskazań.
 • Łatwość przygotowania urządzenia do ćwiczeń z pacjentem.
 • Mobilizacja kończyn dolnej w zakresie ruchów zgięcia i wyprostu dla stawów biodrowego, kolanowego i skokowego.
 • Ergonomiczna i solidna konstrukcja pozwalająca na wygodne transportowanie urządzenia w zależności od potrzeb.
 • Możliwość działania redresyjnego z kontrolą przyłożonej siły.
 • Szerokie spektrum regulowanych parametrów.
 • Łatwość obsługi i programowania parametrów.

Aparat do ćwiczeń biernych kończyny dolnej przeznaczony jest do rehabilitacji stawów biodrowego, kolanowego i skokowego. Konstrukcja aparatu pozwala na prowadzenie fizjologicznego zakresu ruchu w ćwiczonych stawach w pozycjach siedzącej lub leżącej. Zastosowany elektroniczny moduł sterujący pozwala na regulację wieloma parametrami w trakcie sesji rehabilitacyjnej.

Zastosowany elektroniczny moduł sterujący pozwala na regulację wieloma parametrami w trakcie sesji rehabilitacyjnej.

Możemy wykonać następujące ruchy w stawach kończyny dolnej:

 • dla stawu biodrowego: zgięcie i wyprost (w pozycji siedząc i leżąc),
 • dla stawu kolanowego: zgięcie i wyprost (w pozycji siedząc i leżąc),
 • dla stawu skokowego: zgięcie podeszwowe i grzbietowe (w pozycji siedząc i leżąc).

W trakcie programowania sesji rehabilitacyjnej mamy możliwość regulacji następujących parametrów (w zależności od modelu):

 • zakresu wykonywanego ruchu,
 • prędkości wykonywanego ruchu,
 • siły z jaką urządzenie pokonuje napotkany opór,
 • czasu trwania zabiegu,
 • automatycznego zwiększenia wykonywanego zakresu ruchu,
 • czasu przerwy po osiągnięciu górnego lub dolnego limitu zakresu ruchu.

Dla każdego z wymienionych powyżej ruchów stawów kończyny dolnej możliwe jest prowadzenie fizjologicznego zakresu ruchu w wybranej pozycji. W trakcie ćwiczenia możemy regulować prędkość ruchu w 10-cio stopniowej skali (w zakresie od 0.8° do 4.6°/s) dla obu jego składowych np. zgięcia i wyprostu. Parametr czasu trwania zabiegu możemy regulować w zakresie od 1 do 60 minut lub wybrać opcję nieograniczonego czasu trwania ćwiczenia. Po obraniu właściwego dla danego pacjenta zakresu ruchu ćwiczenia, jeśli to wskazane, możemy stopniowo zwiększać zakres ruchu o wybraną wartość (od 0.1° do 3°) co trzy kolejne cykle. Podobnie dobieramy parametr czasu trwania przerwy po osiągnięciu górnego i dolnego limitu zakresu ruchu w zakresie od 0 do 30 sekund.

Inną niezwykle istotną funkcją, którą możemy wykorzystać w trakcie ćwiczeń z wykorzystaniem aparatu FISIOTEK 2000 jest funkcja rozgrzewki „WARM-UP”. Pozwala ona na zaprogramowanie i przeprowadzenie sesji rozgrzewki przed rozpoczęciem właściwej części ćwiczeń z zmniejszonym zakresem ruchu stopniowo powiększanym do wartości uzyskanych w trakcie poprzedniej sesji ćwiczeń. Jeśli wykorzystamy dla danego pacjenta kartę pamięci i zapiszemy na niej parametry sesji ćwiczeń to przed przystąpieniem do kolejnej sesji wciskamy jedynie klawisz „WARM–UP” i aparat na podstawie poprzednio zaprogramowanych parametrów rozpoczyna rozgrzewkę.

Solidna konstrukcja aparatu umożliwia transport urządzenia w zależności od potrzeb. Aby zapewnić właściwe ustawienie szyn aparatu względem pacjenta w trakcie ćwiczeń możliwa jest regulacja długości poszczególnych jej elementów, pozwalających na bardzo dokładne umiejscowienie osi obrotu ruchu dla poszczególnych stawów biorących udział w trakcie ruchu. Urządzenie wyposażone jest w pilot pozwalający pacjentowi zatrzymać ruch w dowolnym momencie trwania sesji. Dzięki zastosowaniu właściwych akcesoriów, aparat ma możliwość prowadzenia rehabilitacji u pacjentów o długości kończyn w zakresie od 62 do 115 cm oraz ćwiczenia w zwiększonym zakresie ruchu dla stawu kolanowego i biodrowego o 25°.

Karta pamięci.

Jest to karta mikrochipowa, na której mogą być zapisane dane dotyczące parametrów sesji ćwiczeniowej indywidualnego pacjenta. Wprowadzenie karty pamięci do urządzenia pozwala na odczytanie ustawień aparatu z ostatniej sesji, dzięki czemu bardzo łatwo i szybko można rozpocząć ćwiczenie. Używając kartę pamięci możemy wykorzystać program rozgrzewki polegający na wykonaniu kilku cyklów urządzenia przed sesją właściwą w mniejszym zakresie ruchu.

Kiedy używamy Fisiotek 2000 ?

 • Po kontuzjach i skręceniach stawów.
 • Po odtworzeniu operacyjnym stawu (łącznie z endoprotezami).
 • W artrotomiach.
 • Po zabiegach na tkankach miękkich w pobliżu stawów.
 • Po osteotomi operacyjnej.
 • Po operacjach plastycznych na mięśniach.
 • Po operacjach rekonstrukcyjnych z zespoleniem kości.
 • Po artrolizach (uruchomieniu zesztywniałego stawu).
 • W zastarzałych zapaleniach stawów.
 • Po zabiegach na układzie kostno-stawowym.

Copyright mgr Maciej Hofman 2011 ©. All rights reserved

Web design by: JARTOM IT